سمينار شكاف نسلها كارى از شبكه جوانان ايرانى هانوفر

سمينار شكاف نسلها را از اينجا بشنويد

بيانيه شبكه جوانان ايرانى هانوفر در اعتراض به اعدام هاى اخير

پنج تن از فعالین سیاسی سحرگاه یکشنبه١٩ ارديبهشت ماه، در زندان اوين بدون اطلاع وكلاى مدافع و خانواده هایشان به دار آويخته شدند.

حكم اعدام دسته جمعی این زندانیان سیاسی، که چهار تن از آنان از هم وطنان کرد ما بودند، در حالى به مرحله اجرا درآمد كه اين  پنج نفر در دادگاه هایى نمایشی و غیر علنی و بدون حضور هیات منصفه ای عادل و بی طرف محاكمه شده بودند و رژیم نیز مانند همیشه به تلاش های بين المللى وسيعی که براى نجات جان اين افراد صورت گرفته بود وقعی ننهاد. به خواندن ادامه دهید