مراسم ١٨تیر

این نمایش پرده‌ای نیاز به جاوااسکریپت دارد.

همراه شو عزیز!

فراخوان شبکه جوانان ایرانی هانوفر به مناسبت 18 تیر

١٨تیر دیگری در راه است,
قرار بود که اعتراض پنجشنبه ١٧ تیر اعتراضی باشد مانند بقیه اعتراضها,اما رژیم جمهوری  اسلامی تاب اعتراض را نیاورد ودر آن شب تیره چماقداران لباس شخصی به کوی دانشگاه حمله ور شدند وثمره آن در سحرگاه ١٨تیر , یازده ساختمان به خاک وخون  کشیده  و پیکرهای درخون غلطیده ای بودند که با نام الله ازپنجره ها به پایین پرتاب می شدند. درچنین روزی جمهوری  اسلامی  حتی برای کسی  که پیراهن خونین دوستش را بالا برد حکم اعدام صادر نمود.
دوستانمان در ایران در آستانه یازدهمین سالگرد ١٨تیر وهمچنین یک ساله شدن جنبش مردمی ایران بر آنند که پیمانی جدید با تمامی آزادیخواهان در بند ودانشجویان بازداشتی ببندند وبا اعتراض خود نشان دهند که راه شهیدان آزادی پایمال نخواهد شدوادامه دارد.گرچه رژیم مثل همیشه از هیچ تلاشی برای سرکوب باز نخواهد زد اما در یک سال اخیرجنبش دانشجویی با وجود زخمهایی که بر پیکر دارد با تکیه بر جنبش مردمی ایران نیرومندتر ازگذشته بر این باور است که دانشگاه زنده است وشب سیاه ظلمت ماندنی وپایدار نخواهد ماند.

ماشبکه جوانان ایرانی هانوفر از همه هموطنانمان دعوت می نماییم که با توجه به شرایط داخلی وخارجی که رژیم دارد در این شرایط خاص همزمان با هموطنانمان در ایران سالگرد کوی دانشگاه را هر چه با شکوهتر برگزار کنیم.

مکان: هانوفر ,مرکز شهر ,شیلر دنکمال(Schillerdenkmal) روبروی س اند آ

زمان:پنجشنبه 8 یولی ساعت 18:30 تا 20:00

Hannover,Schillerdenkmal,Donnerstag,8 Juli

18:30bis 20:00

مکان برگزاری مراسم امکان دارد تغییر کند در صورت تغییر در این صفحه اطلاع رسانی خواهد شد.