فراخوان يادمان كشتار زندانيان سياسى

گزارش تصويرى از برپايى آكسيون هفدهم سپتامبر

این نمایش پرده‌ای نیاز به جاوااسکریپت دارد.

همراه شو عزیز!

همراه شو عزیز!

میتینگ اعتراضی به مناسبت سالگرد کشتار زندانیان سیاسی و در مخالفت

با شکنجه، سنگ سار و اعدام در جمهوری اسلامی ایران

جمعه ١٧سپتامبر، از ساعت ۳٠/١٧ تا ١٩ در مرکز شهر هانوفر

Ernst- August-Platz, Ecke Bahnhofstraße

همراه شو عزیز!

برای اعتراض به سیاهترین جنایت  حاکمیت  سی ساله  جمهوری اسلامی گردهم آمده ایم. ما نسلی که در انقلاب تازه به دنیا آمده بودیم و نسلی که انقلاب کرده بودیم. نسل جوان تا سال ها نمی دانست و نمی توانست بداند که چه بر سر انقلاب مردم ایران آمده است. نمی دانست و تازه بعدها از پدرها و مادرها ،عمه ها و خاله ها، از عموها و دائی ها و از آن نسل انقلاب شنید که چگونه حاکمیت اسلامی کردستان را به خون کشید، چگونه جوانان ترکمن را تیرباران کرد. چگونه در دهه ۶۰ و بالاخص در تابستان ۶٧ جوانان را تیرباران می کرد و اسامی شان را برای ایجاد رعب و وحشت در روزنامه های رسمی اعلام می نمود. و بعدها بود که شنید چگونه زندانیان اسیر را که دوران محکومیت شان را می گذراندند، تنها با سه سئوال عقیدتی، گروه گروه به چوبه های دار سپردند. نه یک نفر، نه دو نفر، حتی نه صد نفر، بلکه هزاران نفر را. در آن تابستان داغ و سوزان ۶۷ ، زندانیان سیاسی را قتل عام کردند. این اوج جنایتی بود که در پرونده جمهوری اسلامی می توان دید. جنایتی که حتی قائم مقام رهبر را نیز به فغان آورد تا لب به اعتراض بگشاید. به خواندن ادامه دهید

فراخوان برای افشای جنایات جمهوری اسلامی و اعتراض به استقبال از مقامات رژیم در آلمان

میتینگ اعتراضی به مناسبت سالگرد کشتار زندانیان سیاسی و در مخالفت با اعدام، شکنجه و کشتار در جمهوری اسلامی ایران

١٧سپتامبر، از ساعت ۳٠.١٧ تا ١٩ در مرکز شهر هانوفر

Ernst- August-Platz, Ecke Bahnhofstraße