همراه شو عزیز!

میتینگ اعتراضی به مناسبت سالگرد کشتار زندانیان سیاسی و در مخالفت

با شکنجه، سنگ سار و اعدام در جمهوری اسلامی ایران

جمعه ١٧سپتامبر، از ساعت ۳٠/١٧ تا ١٩ در مرکز شهر هانوفر

Ernst- August-Platz, Ecke Bahnhofstraße

همراه شو عزیز!

برای اعتراض به سیاهترین جنایت  حاکمیت  سی ساله  جمهوری اسلامی گردهم آمده ایم. ما نسلی که در انقلاب تازه به دنیا آمده بودیم و نسلی که انقلاب کرده بودیم. نسل جوان تا سال ها نمی دانست و نمی توانست بداند که چه بر سر انقلاب مردم ایران آمده است. نمی دانست و تازه بعدها از پدرها و مادرها ،عمه ها و خاله ها، از عموها و دائی ها و از آن نسل انقلاب شنید که چگونه حاکمیت اسلامی کردستان را به خون کشید، چگونه جوانان ترکمن را تیرباران کرد. چگونه در دهه ۶۰ و بالاخص در تابستان ۶٧ جوانان را تیرباران می کرد و اسامی شان را برای ایجاد رعب و وحشت در روزنامه های رسمی اعلام می نمود. و بعدها بود که شنید چگونه زندانیان اسیر را که دوران محکومیت شان را می گذراندند، تنها با سه سئوال عقیدتی، گروه گروه به چوبه های دار سپردند. نه یک نفر، نه دو نفر، حتی نه صد نفر، بلکه هزاران نفر را. در آن تابستان داغ و سوزان ۶۷ ، زندانیان سیاسی را قتل عام کردند. این اوج جنایتی بود که در پرونده جمهوری اسلامی می توان دید. جنایتی که حتی قائم مقام رهبر را نیز به فغان آورد تا لب به اعتراض بگشاید. به خواندن ادامه دهید

Advertisements

یکسال گذشت!!

در سالروز شهادت نداى ايران، سمبل مبارزات آزادى خواهانه ايرانيان، و سمبلى از شهداى مظلوم ايرانى چون سهراب و كيانوش هستيم.ندا نماد شديدترين نوع سركوب اعتراضات مدنى و پاسخ  گلوله در برابر فرياد است كه از عهده هيچ ديكتاتورى جز مدعيان عدل الهى و كور دلانى برنمى آيد كه براى ادامه حكومت ظالمانه خود از هيچ عملى ابا ندارند.حاكمانى كه بر خلاف ادعايشان كوچكترين اعتراض را برنمي تابند . در سالروز شهادتش، ندا را با آن چشمان بازش فراموش نخواهيم كرد و پيمان مي بنديم كه راهش استوار  و يادش گراميست.

شبکه جوانان ایرانی هانوفر

بيانيه شبكه جوانان ايرانى هانوفر در اعتراض به اعدام هاى اخير

پنج تن از فعالین سیاسی سحرگاه یکشنبه١٩ ارديبهشت ماه، در زندان اوين بدون اطلاع وكلاى مدافع و خانواده هایشان به دار آويخته شدند.

حكم اعدام دسته جمعی این زندانیان سیاسی، که چهار تن از آنان از هم وطنان کرد ما بودند، در حالى به مرحله اجرا درآمد كه اين  پنج نفر در دادگاه هایى نمایشی و غیر علنی و بدون حضور هیات منصفه ای عادل و بی طرف محاكمه شده بودند و رژیم نیز مانند همیشه به تلاش های بين المللى وسيعی که براى نجات جان اين افراد صورت گرفته بود وقعی ننهاد. به خواندن ادامه دهید

پیام اتحادیه دانشجویی دفتر تحکیم وحدت خطاب به تجمع اعتراضی به دعوت اتحادیه دانشجویان اروپا

پیام اتحادیه دانشجویی دفتر تحکیم وحدت خطاب به تجمع اعتراضی به دعوت اتحادیه دانشجویان اروپا

دوستان عزیز  اتحادیه دانشجویان اروپا!

مردم ایران 31 سال قبل در  انقلابی مسالمت آمیز بر علیه حاکمان مستبد خود به پا خاستند و با هدف استقرار دموکراسی ، عدالت و جمع شدن بساط استبداد به خیابان آمدند. در آن روزگار دانشجویان اصلی ترین گروه مخالف با خودکامگی های دستگاه حاکم  بر ایران بودند. به خواندن ادامه دهید

بیانیه دانشجویان سوسیالیست دانشگاه های ایران در حمایت از فراخوان “اتحادیه سراسری دانشجویان اروپا” و “شبکه های جوانان ایرانی” به تظاهرات سراسری در اروپا

بیانیه دانشجویان سوسیالیست دانشگاه های ایران

در حمایت از فراخوان “اتحادیه سراسری دانشجویان اروپا” و “شبکه های جوانان ایرانی” به تظاهرات سراسری در اروپا

رفقا و هم رزمان عزیز  در خارج از  مرزهای ایران!

در آستانه سالگرد  انقلاب بهمن 57، اکنون شاهد بی سابقه ترین رفتارهای  خشونت بار و ضد انسانی علیه جنبش اعتراضی  مردمی هستیم که  پس از 31 سال فقر، کشتار، خفقان  و سرکوب،  زبان به اعتراض  علیه  حکومتی گشوده اند که  از هیچ تعدی و ستمی بر آنان  طی این سال ها دریغ نورزیده است و در مقاطع مختلف نه فقط جنبش های اجتماعی  اعم از جنبش کارگران، دانشجویان، زنان و… و فعالین  سیاسی  و اجتماعی، بلکه با هجوم به معیشت و زندگی خصوصی مردم عادی، آنان  را مورد تعرض و فشارهای طاقت فرسا قرار داده است. به خواندن ادامه دهید