شبکه جوانان ایرانی هانوفر22بهمن

بیانیه دانشجویان سوسیالیست دانشگاه های ایران در حمایت از فراخوان “اتحادیه سراسری دانشجویان اروپا” و “شبکه های جوانان ایرانی” به تظاهرات سراسری در اروپا

بیانیه دانشجویان سوسیالیست دانشگاه های ایران

در حمایت از فراخوان “اتحادیه سراسری دانشجویان اروپا” و “شبکه های جوانان ایرانی” به تظاهرات سراسری در اروپا

رفقا و هم رزمان عزیز  در خارج از  مرزهای ایران!

در آستانه سالگرد  انقلاب بهمن 57، اکنون شاهد بی سابقه ترین رفتارهای  خشونت بار و ضد انسانی علیه جنبش اعتراضی  مردمی هستیم که  پس از 31 سال فقر، کشتار، خفقان  و سرکوب،  زبان به اعتراض  علیه  حکومتی گشوده اند که  از هیچ تعدی و ستمی بر آنان  طی این سال ها دریغ نورزیده است و در مقاطع مختلف نه فقط جنبش های اجتماعی  اعم از جنبش کارگران، دانشجویان، زنان و… و فعالین  سیاسی  و اجتماعی، بلکه با هجوم به معیشت و زندگی خصوصی مردم عادی، آنان  را مورد تعرض و فشارهای طاقت فرسا قرار داده است. به خواندن ادامه دهید