یک اقدام نمادین درراستای اعتراض به حضورشرکتهای وابسته به سپاه در نمایشگاه سبیت هانوفر

دوستانی که مایل به همکاری در این آکسیون مردمی بر علیه مزدوران حکومت ایران هستند ولی توان یا امکان حضور در نمایشگاه را ندارند میتوانند در یک اقدام نمادین نامهٔ شبکه جوانان را (که تصویر آن در صفحه موجود میباشد، روی تصویر نامه کلیک راست کرده و فایل را در رایانه خود ذخیره کنید) به شرکت نمایشگاه هانوفر، شهرداری هانوفر یا دیگر ارگانهای اداری شهر بفرستند یا ایمیل کنند.
ایمیل شهردار هانوفر:

oberbuergermeister@hannover-stadt.de

ایمیل نمایشگاه هانوفر:

info@messe.d

شماره فاکس نمایشگاه بین المللی سبیت:

fax: 0049 -511-8932626
آدرس پستی نمایشگاه بین المللی سبیت:
Deutsche Messe
Messegelände