فراخوان به گفتگو پیرامون چرایی و چگونگی سازمان یابی مستقل و فرامحلی جوانان و دانشجویان خارج کشور

فراخوان به گفتگو
پیرامون چرایی و چگونگی سازمان یابی مستقل و فرامحلی جوانان و دانشجویان خارج کشور
آنانی که نمی خواهند به زیستن در فاجعه خو کنند همواره جویای راه­هایی هستند که امیدها و تلاش­های خود برای بازسازی جامعه را در بسترهای جمعی سامان دهند. این راه­ها اگر چه اغلب به دشواری یافت می­شوند و گاه نیز به بیراهه و ناکامی می­انجامند، اما بی­گمان با سکون نسبتی ندارند. حیات سیاسی جامعه­ی ما در قرن اخیر شاهد گویایی است از این راهجویی­های جمعی به سوی آفرینش افق­های روشن. فضای سیاسی کنونی جامعه­ی ایرانی، چه در درون مرزهای جعرافیایی آن، و چه در گستره­ی پراکنده­ی جهانی، زیر پوست شبی به ظاهر بی­انتها، مضطرب نفس می­کشد. به خواندن ادامه دهید